Sprawdź swoje IQ online

 • Sprawdź swoje zdolności poznawcze
 • 20 pytań w mniej niż 20 minut
 • Zdobądź certyfikat prawdziwego testu QI
 • Natychmiastowa analiza i wyniki
Średni wynik IQ wynosi 100.
Zmierz swój iloraz inteligencji.
Wykonaj Test IQ
IQ Test Mockup

Certyfikowany test
IQ DATA

Zmierz swój iloraz inteligencji przy pomocy naszych testów IQ.

HPI test

Odkryj swój potencjał IQ

Test składa się z 20 pytań mających na celu ocenę Twoich zdolności. Na koniec testu otrzymasz wynik IQ i odpowiedzi na pytania. Wszystkie pytania zostały opracowane tak, aby rzucić wyzwanie Twojemu mózgowi.

 • Zmierz swoje IQ za pomocą 20 pytań
 • Szczegółowy test z pytaniami o rosnącym stopniu trudności.
 • Certyfikowany test IQ DATA
 • Baza danych opierająca się na wynikach ponad 2 milionów osób.
 • Dane liczbowe
 • Pobierz dyplom potwierdzający ukończenie testu.
Rozpocznij test

Średni wynik IQ populacji

IQ (iloraz inteligencji) jest miarą ogólnej inteligencji danej osoby. Bada się ją za pomocą standardowych testów zaprojektowanych do sprawdzenia różnych aspektów zdolności poznawczych.

Testy IQ mają na celu zbadanie obszarów, takich jak pamięć, logiczne myślenie, rozumienie werbalne, rozwiązywanie problemów, szybkość przetwarzania informacji i umiejętności matematyczne. Wyniki testów IQ są następnie porównywane z wynikami populacji w podobnym wieku, aby określić IQ danej osoby w stosunku do średniego wyniku.

Średni wynik IQ jest zwykle ustalony na poziomie 100, co oznacza, że większość ludzi ma IQ zbliżone do tej wartości. IQ powyżej 100 jest uważane za ponadprzeciętne, natomiast IQ poniżej 100 jest uważane za poniżej średniej. Osoby z bardzo wysokim IQ są często określane jako wyjątkowo uzdolnione lub o wysokim potencjale intelektualnym.

Wechsler
Albert Einstein Arnold Schwarzenegger
Uznany test na WPI

Średnie IQ na świecie wynosi 100

Sprawdź swoje umiejętności w zabawny, stymulujący i wciągający sposób. Odkryj swój potencjał i porównaj się ze światową populacją, rozwiązując nasz TEST IQ certyfikowany IQ DATA.

Do tej pory w teście wzięło udział ponad 2 miliony użytkowników. Zrób więc test, rzuć wyzwanie znajomym i przekonaj się, kto jest najbardziej inteligentny!

Otrzymaj spersonalizowany wynik i porównaj go z wynikami tysięcy dorosłych z całego świata. (IQ znanych osób)

Rozpocznij test

Czym jest iloraz inteligencji (IQ)?

Test na iloraz inteligencji, w skrócie test IQ, to zestaw pytań i ćwiczeń mających na celu ocenę zdolności umysłowych danej osoby w różnych obszarach, takich jak logika, rozumienie, pamięć, umiejętności werbalne i matematyczne oraz inne podobne kompetencje. Głównym celem testu IQ jest zmierzenie ogólnej inteligencji danej osoby.

Test IQ zazwyczaj składa się z serii pytań o rosnącym stopniu trudności. Pytania mogą dotyczyć schematów logicznych, podobieństw, obliczeń matematycznych, sekwencji, definicji słów i innych rodzajów ćwiczeń. Odpowiedzi są następnie porównywane z odpowiedziami grupy odniesienia, zazwyczaj ogólnej populacji, w celu określenia, jak dana osoba wypada w porównaniu ze średnią pod względem poziomu zdolności intelektualnych.

Wynik IQ jest obliczany na podstawie rezultatów danej osoby w odniesieniu do ustalonych norm. Średnia jest zwykle ustalona na poziomie 100, a odchylenia od tej średniej wskazują, jak daleko powyżej lub poniżej średniej znajduje się dana osoba pod względem inteligencji.

Book IQ

Cechy osoby o wysokim potencjale intelektualnym (WPI)

i jak je wykryć

Osoby o wysokim potencjale intelektualnym (WPI), określane również jako wybitnie uzdolnione lub utalentowane, posiadają charakterystyczne cechy poznawcze i emocjonalne. Cechy te mogą się różnić w zależności od osoby.

Psychologowie specjalizujący się w diagnozowaniu osób o wysokim potencjale intelektualnym przyznają, że osoby te mają charakterystyczne cechy poznawcze, emocjonalne i behawioralne. Oto kilka aspektów, które psychologowie biorą pod uwagę:

 • Wysoki poziom zdolności intelektualnych: Osoby WPI mają zazwyczaj zdolność szybkiego rozumowania, dobrą pamięć i zdolność do tworzenia powiązań między złożonymi pojęciami.
 • Ciekawość i szerokie zainteresowania: Osoby WPI często wykazują żywe zainteresowanie bardzo różnymi tematami. Ciekawość popycha je do dogłębnego zbadania obszarów, które je pasjonują.
 • Myślenie krytyczne: Osoby WPI mają tendencję do kwestionowania ugruntowanych koncepcji i do szczegółowego analizowania przedstawianych informacji.
 • Nadwrażliwość emocjonalna: Osoby WPI mogą intensywnie odczuwać emocje, wykazywać wrażliwość na bodźce pochodzące z otoczenia oraz na interakcje społeczne.
 • Kreatywność: Kombinacja szybkiego myślenia i ciekawości może prowadzić do kreatywnych i oryginalnych rozwiązań problemów.
 • Perfekcjonizm: Osoby WPI czasami mają wysokie oczekiwania wobec siebie i mogą być podatne na perfekcjonizm.
 • Poczucie sprawiedliwości: Osoby WPI często mają silne poczucie sprawiedliwości i mogą być głęboko zaniepokojone problemami społecznymi.
Sprawdź swoje IQ
Brain IQ

Oferta IQ-Result : $0.90

Nie ponosisz żadnych opłat za wykonanie testu ani za określenie Twojej mocnej strony.
 • Certyfikat IQ DATA
 • Testy treningowe
 • Rzuć wyzwanie znajomym
 • Subskrypcja za $39.99/miesiąc po 48g

Koszt dwudniowego okresu próbnego wynosi $0.90. Po zakończeniu okresu próbnego i jeżeli w tym czasie nie anulujesz subskrypcji, zostanie ona automatycznie zamieniona na miesięczny abonament w kwocie $39.99 bez okresu zobowiązania. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź zakładkę za zasadami i warunkami sprzedaży

Istnieje kilka sposobów na wykrycie wysokiego potencjału intelektualnego

 • Testy psychologiczne: Psychologowie często używają testów ilorazu inteligencji (IQ) do oceny zdolności poznawczych danej osoby. Testy te mają na celu sprawdzenie umiejętności logicznego myślenia, rozwiązywania problemów i umiejętności werbalnych.
 • Testy behawioralne: Psychologowie mogą zbierać informacje o zachowaniu danej osoby za pomocą kwestionariuszy, wywiadów i obserwacji. Szukają oznak reaktywności emocjonalnej, ciekawości i innych cech związanych z WPI.
 • Ocena rozwoju: Psychologowie mogą zbadać ponadprzeciętny rozwój danej osoby, koncentrując się na wskaźnikach, takich jak wczesne przyswajanie języka, szczególne zainteresowania i ponadprzeciętne osiągnięcia.
 • Wywiady kliniczne: Szczegółowe wywiady z daną osobą i jej bliskimi umożliwiają psychologom lepsze zrozumienie określonych cech poznawczych i emocjonalnych oraz zebranie informacji na temat ogólnego sposobu funkcjonowania danej osoby.
 • Ocena wpływu środowiska: Aby uzyskać pełny obraz potrzeb i wyzwań danej osoby, psychologowie biorą pod uwagę jej środowisko: doświadczenia wyniesione ze szkoły, rodzinę i pozycję społeczną.
Historia IQ Pomiar IQ WPI, Zebra IQ znanych osób Oferta Często zadawane pytania
Ogólne zasady i warunki sprzedaży Polityka prywatności Nota prawna Refundacja Zamykanie konta
Kontakt
en de es fr it da sv fi nl
Treści zawarte na tej stronie służą wyłącznie celom rozrywkowym i nie mogą być wykorzystywane do podejmowania decyzji.