Utvecklingen av IQ

Den genomsnittliga IQ-poängen är 100.
Mät din intelligenskvot.
Gör IQ-testet
IQ Test Mockup

Utvecklingen av intelligenskvoten (IQ):
Från dess ursprung till vårt dagar

Begreppet Intelligence Quotient, vanligtvis refererat till med akronymen QI, har en rik och komplex historia som sträcker sig över ett sekel. Detta mått på intelligens, även om det idag är allmänt erkänt och används, har upplevt många utvecklingar och kontroverser under åren. år.

The Beginnings: Alfred Binet and the Binet-Simon Test (1905)

Historien om IQ slår rot i början av 1900-talet med arbetet pionjär för den franske psykologen Alfred Binet. År 1905 utvecklade Binet första intelligenstestet känt som Binet-Simon-testet. Målet var att skapa ett verktyg för att identifiera barn i akademisk svårighet för att ge dem pedagogiskt stöd ytterligare. Detta test bedömde färdigheter som minne, uppmärksamhet och resonemang.

test de QI Gör IQ-testet

The Intelligence Quotient (IQ): William Stern (1912)

Det var den tyske psykologen William Stern som introducerade begreppet "Intelligence Quotient" 1912. Han utvecklade den matematiska formeln som definierar IQ som förhållandet mellan mental ålder (bestäms av test) och individens kronologiska ålder multiplicerat med 100. Detta formel gjorde det möjligt att kvantifiera intelligens på ett sätt standardiserad.

Anpassning i USA: Lewis Terman and the Stanford-Binet (1916)

I USA spelade psykologen Lewis Terman en avgörande roll i anpassningen och populariseringen av Binet-Simon-testet. 1916 han publicerade Stanford-Binet Intelligence Scales, som blev ett av testerna av Mest inflytelserika och mest använda QIs runt om i världen.

Utvecklingen av IQ-tester: Wechsler och moderna tester

Under efterföljande decennier, andra psykologer som David Wechsler gjorde stora bidrag till utvecklingen av tester IQ. 1939 introducerade Wechsler Wechsler-Bellevue Intelligence Scale, som reviderades och döptes om till Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) för vuxna och i Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) för barn. Dessa test kännetecknades av deras globala tillvägagångssätt av utvärderingen av intelligens, med hänsyn till olika kognitiva aspekter.

Kritik och revisioner: IQ i det moderna sammanhanget

Under decennierna har IQ väckt debatt och kontroverser. Vissa kritiker har ifrågasatt giltigheten av IQ som en omfattande mått av intelligens, med betoning på att andra former av intelligens, såsom känslomässig och kreativ intelligens, är det inte fullständigt bedömd av traditionella IQ-tester.

Som svar på denna kritik, nya modeller för att utvärdera underrättelser har dykt upp, som syftar till att ta hänsyn till ett bredare spektrum av färdigheter och talanger. Tester som Multiple Intelligences Developmental Assessment Scales (MIDAS) av Howard Gardner ger en mer holistiskt perspektiv på intelligens, erkänner olika former av färdigheter och talanger.

Den praktiska användningen av IQ: utbildning och klinisk psykologi

Trots kritik fortsätter IQ att ha obestridlig användbarhet många områden. Det används flitigt inom utbildning för identifiera elevbehov, designa program individualiserat lärande och vägleda pedagogiska interventioner. Vidare, inom klinisk psykologi, är IQ ofta integrerat i bedömningar för att diagnostisera tillstånd som autism, uppmärksamhetsbrist hyperaktivitetsstörning (ADHD) och andra utvecklingsstörningar.

The Continuing Evolution of Intelligence Measurement

Historien om intelligenskvoten är en fascinerande saga som illustrerar utvecklingen av vår förståelse och mätning av intelligens. Från ödmjuk början med Binet-Simon-testet till utvecklingen såsom WISC och WAIS, har IQ sträckt sig över ett sekel innovationer och revideringar. Medan andra modeller av intelligens framväxande, förblir IQ ett värdefullt verktyg i utvärderingen och stödja individer i deras intellektuella utveckling.

test de QI pour enfant Testa min IQ nu!

The Binet-Simon Test: Pioneer of Intelligence Assessment

Vid 1900-talets början, medan vetenskaplig psykologi började slå rot, en fransk psykolog vid namn Alfred Binet skapat ett revolutionerande verktyg som skulle förändra vårt sätt förstå och utvärdera mänsklig intelligens. År 1905 publicerade Binet "Binet-Simon test", en stor milstolpe i historien om mätning intelligenskvot (IQ).

Kontext och mål

På den tiden hade behovet av att mäta intelligens blivit absolut nödvändigt, särskilt i utbildningssammanhang. Myndigheterna skolor och lärare letade efter ett sätt att skilja mellan barn som behövde extra stöd från dem som utmärkt sig naturligtvis. Det är i detta sammanhang som Alfred Binet för att skapa ett instrument som skulle bedöma intelligensen hos en objektivt och standardiserat sätt.

Testa utveckling

Binet-Simon-testet bestod av en rad uppgifter och frågor utformade för att bedöma olika aspekter av intelligens, som t.ex minne, uppmärksamhet, logik och resonemang. Frågorna var presenteras i ökande svårighetsgrad, vilket gör det möjligt att avgöra graden av intellektuell utveckling hos individen.

Binet valde noggrant ut testobjekten utifrån relevanskriterier för deltagarnas ålder. Han säkerställde också se till att frågorna är begripliga och intressanta för barn, för att minimera eventuell kulturell eller pedagogisk fördom.

Begreppet mental ålder

Ett viktigt bidrag från Binet-Simon-testet var introduktionen av begreppet "mental ålder". Binet observerade att några barn svarade att testa frågor på en nivå av intellektuell komplexitet större än deras faktiska kronologiska ålder, medan andra var under av deras kronologiska ålder. Detta ledde till formuleringen av begreppet mental ålder, vilket var nyckeln till metoden att beräkna IQ.

Inflytandet av Binet-Simon-testet

Binet-Simon-testet hade en omedelbar och betydande inverkan. Han var översatt till många språk och har använts över hela världen. Verktyget gjorde det möjligt för pedagoger att mer exakt identifiera behov studenter och utveckla lärandeprogram anpassade till deras nivå av intellektuell utveckling.

Evolution och efterföljande anpassningar

Under åren har Binet-Simon-testet reviderats och anpassats till möta olika krav och kulturer. Psykologernas arbete som Lewis Terman i USA ledde till skapandet av versioner såsom Stanford-Binet Intelligence Scales, som har blivit en av de mest inflytelserika IQ-tester globalt.

Arv och aktuell relevans

Än idag känns påverkan av Binet-Simon-testet. DE grundläggande principer för underrättelsebedömning som han fastställde fortsätta att vägleda utvecklingen av moderna IQ-tester. Vikten av att mäta intelligens objektivt och rättvist förblir en central fråga inom utbildnings- och utbildningsområdet psykologi.

Binet-Simon-testet är fortfarande en viktig milstolpe i historien intelligensbedömning. Han öppnade vägen till en förståelse mer nyanserad och exakt av mänsklig intelligens och lade grunden för utvecklingen av IQ-tester som används idag. Arvet av Alfred Binet fortsätter och påminner om vikten av att mäta och förstå intelligens för att bättre stödja individers utveckling.

Gör IQ-testet
Ursprunget till IQ Mätning av IQ Hög intellektuell begåvning, zebra Några kändisars IQ Erbjudande Vanliga frågor och svar
Allmänna försäljningsvillkor Integritetspolicy Rättsligt meddelande Ersättning Avsluta ett konto
Kontakt
en de es fr it da pl fi nl
Innehållet på denna webbplats tillhandahålls endast i underhållningssyfte och bör inte användas som grund för beslutsfattande.